Τo μεγαλύτερο Δίκτυο Ενεργειακών Καταστημάτων στην Ελλάδα.

Η ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. είναι μια πολυμετοχική εταιρία που ξεκίνησε το 1999 και αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή 222 (έως και σήμερα) καταστημάτων–μελών του Δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι η συνεργασία με το δυναμικότερο κατάστημα σε κάθε περιοχή &  η ενδυνάμωση των καταστημάτων μας, ώστε να γίνουν και να παραμείνουν πρώτα στην πόλη τους κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης & εμπορικής διακίνησης.

Μπορείτε τώρα εύκολα να δημιουργήσετε ή να μετεξελίξετε το δικό σας επιτυχημένο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσα στο Δίκτυο Ενεργειακών Καταστημάτων της ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ.

Ποια είναι η ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗ:
Η ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. είναι μια πολυμετοχική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 1999 από τη συνένωση αρχικά 7 καταστημάτων – μελών και στη συνέχεια αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή 222 έως και σήμερα καταστημάτων – μελών του Δικτύου από όλη την Ελλάδα.
Σήμερα αποτελούμε, το Μεγαλύτερο Δίκτυο Ενεργειακών Καταστημάτων στην Ελλάδα.

Στόχος μας είναι η συνεργασία με το καλύτερο κατάστημα σε κάθε πόλη. Στόχος μας η δυνάμωση των καταστημάτων – μελών μας, έτσι ώστε να γίνουν και να παραμείνουν πρώτα στην πόλη τους κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης και εμπορικής διακίνησης.

Υπολογίστε