Τo μεγαλύτερο Δίκτυο Ενεργειακών Καταστημάτων στην Ελλάδα.

Η ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. είναι μια πολυμετοχική εταιρία που ξεκίνησε το 1999 και αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή 260 (έως και σήμερα) καταστημάτων–μελών του Δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι η συνεργασία με το δυναμικότερο κατάστημα σε κάθε περιοχή &  η ενδυνάμωση των καταστημάτων μας, ώστε να γίνουν και να παραμείνουν πρώτα στην πόλη τους κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης & εμπορικής διακίνησης.

Δίπλα σας από το

1999

Η ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. είναι μια πολυμετοχική εταιρεία που αναπτύχθηκε με την συμμετοχή περισσότερων από 260 καταστημάτων – μελών, επαγγελματιών των κλάδων Θέρμανσης, Υδραυλικών, Κλιματισμού, Ηλεκτρολόγων Φωτοβολταϊκών και ανακαίνισης κτηρίων.

Σήμερα αποτελούμε, το Μεγαλύτερο Δίκτυο Ενεργειακών Καταστημάτων στην Ελλάδα.

Στόχος μας

Στόχος μας η ανάπτυξη  των καταστημάτων – μελών μας, έτσι ώστε να γίνουν και να παραμείνουν πρώτα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης και εμπορικής διακίνησης .στην πόλη τους.

Απευθυνόμαστε:
Στους Συνάδελφους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα: ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, καθώς και σε όσους σχεδιάζουν τώρα τη δική τους επιχείρηση με τα παραπάνω αντικείμενα.

Στόχος μας η αναπτυξη  των καταστημάτων – μελών μας, έτσι ώστε να γίνουν και να παραμείνουν πρώτα στην πόλη τους κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης και εμπορικής διακίνησης.

Απευθυνόμαστε:
Στους Συνάδελφους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα: ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, καθώς και σε όσους σχεδιάζουν τώρα τη δική τους επιχείρηση με τα παραπάνω αντικείμενα.