Όλες οι

Λύσεις

στον κλιματισμό

Δημιουργία φακέλου

& ολοκληρωμένη υποστήριξη έργου

Επιδότηση εως και 5Ο%

ρωτήστε μας

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές. 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι ακόλουθες κατηγορίες συσκευών:

Κλιματιστικά
Ψυγεία
Καταψύκτες 

Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά νέας συσκευής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών και να καλύψουν ένα μέρος της συνολικής δαπάνης. 

Για κάθε αγορά νέας συσκευής με επιδότηση, δημιουργείται παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης μίας παλιάς προς ανακύκλωση που ανήκει στην ίδια κατηγορία.

Αποκτήστε την νεα σας

συσκευή

εύκολα και γρήγορα σε ένα από
τα 222 συνεργαζόμενα καταστήματα
σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο ενεργειακό δίκτυο
σε όλη την Ελλάδα